DROGI UŻYTKOWNIKU/UŻYTKOWNICZKO,
W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE OD 25 MAJA 2018R. MA ZASTOSOWANIE ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH), DOKONALIŚMY ZMIAN W STOSOWANEJ PRZEZ NAS POLITYCE PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.
NINIEJSZY DOKUMENT OKREŚLA ZASADY NA JAKICH CHRONIONE SĄ DANE OSOBOWE OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE SERWISU „WWW.GOKARTING.COM.PL”.
POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES WSKAZUJE NA RODZAJ GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA, SPOSOBIE ICH GROMADZENIA, WYKORZYSTANIA A TAKŻE ICH PRZECHOWYWANIA ORAZ EWENTUALNEGO UDOSTĘPNIANIA.
ADMINISTRATOR JEST OBOWIĄZANY DO OCHRONY PRYWATNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW. DZIAŁAJĄC W TYM CELU ADMINISTRATOR DOKŁADA WSZELKICH STARAŃ W CELU ZAPEWNIENIA UŻYTKOWNIKOWI OCHRONY UDZIELONYCH DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU I DOKONYWANIEM ZAKUPÓW.
 
 1. ADMINISTRATOR
ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH JEST SABAJ – SYSTEM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.  DOMAGAŁY 15, 30-841 KRAKÓW, NIP: 6792667118, KRS: 0000144683
ADRES E-MAIL: INFO@GOKARTING.COM.PL
 1. DEFINICJE
 • DANE OSOBOWE – WSZYSTKIE INFORMACJE O OSOBIE FIZYCZNEJ ZIDENTYFIKOWANEJ LUB MOŻLIWEJ DO ZIDENTYFIKOWANIA POPRZEZ JEDEN BĄDŹ KILKA SZCZEGÓLNYCH CZYNNIKÓW OKREŚLAJĄCYCH FIZYCZNĄ, FIZJOLOGICZNĄ, GENETYCZNĄ, PSYCHICZNĄ, EKONOMICZNĄ, KULTUROWĄ LUB SPOŁECZNĄ TOŻSAMOŚĆ, W TYM IP URZĄDZENIA, DANE O LOKALIZACJI, IDENTYFIKATOR INTERNETOWY ORAZ INFORMACJE GROMADZONE ZA POŚREDNICTWEM PLIKÓW COOKIE ORAZ INNEJ PODOBNEJ TECHNOLOGII.
 • RODO – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE.
 • SERWIS – SERWIS INTERNETOWY PROWADZONY PRZEZ ADMINISTRATORA POD ADRESEM HTTP://GOKARTING.COM.PL/
 • UŻYTKOWNIK SERWISU – KAŻDA OSOBA FIZYCZNA ODWIEDZAJĄCA SERWIS LUB KORZYSTAJĄCA Z PRZYNAJMNIEJ JEDNEJ USŁUGI WYKONYWANEJ PRZEZ ADMINISTRATORA LUB FUNKCJI SERWISU.
III. ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH
ADMINISTRATOR ZBIERA DANE UŻYTKOWNIKÓW SERWISU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ POD ADRESEM HTTPS://WWW. GOKARTING.COM.PL. DANE TE ZBIERANE SĄ ZGODNIE Z ZASADĄ MINIMALIZMU OKREŚLONĄ W RODO WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO ŚWIADCZENIA PRZEZ ADMINISTRATORA USŁUG W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU DOSTĘPNEGO POD ADRESEM HTTPS://WWW.GOKARTING.COM.PL. PONADTO ADMINISTRATOR ZBIERA INFORMACJE O AKTYWNOŚCI UŻYTKOWNIKA SERWISU.
 
 1. RODZAJE GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH
ADMINISTRATOR GROMADZI NASTĘPUJĄCE M.IN. NASTĘPUJĄCE DANE:
 • ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ (E-MAIL),
 • ADRES IP,
 • INFORMACJE O PRZEGLĄDARCE.
 • DANE ZAPISYWANE W PLIKACH COOKIES ORAZ INNYCH PODOBNYCH TECHNOLOGIACH.
 
 1. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?
DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA PRZETWARZANE SĄ PRZEZ ADMINISTRATORA ZGODNIE Z RODO ORAZ Z POLSKIM USTAWODAWSTWEM KRAJOWYM. RODZAJE ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU, JAK RÓWNIEŻ CEL ORAZ PODSTAWY ICH PRZETWARZANIA SĄ ZALEŻNE OD SPOSOBU KORZYSTANIA Z SERWISU PROWADZONEGO PRZEZ ADMINISTRATORA POD ADRESEM HTTS://GOSKIING.COM.PL/
 
KORZYSTANIE Z SERWISU
DANE OSOBOWE OSÓB, KTÓRE KORZYSTAJĄ Z SERWISU POPRZEZ PRZEGLĄDANIE STRONY INTERNETOWEJ (DANE IP, INFORMACJE GROMADZONE ZA POŚREDNICTWEM PLIKÓW COOKIES) ADMINISTRATOR PRZETWARZA:
 • W CELU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POLEGAJĄCYCH NA UDOSTĘPNIANIU UŻYTKOWNIKOM SERWISU TREŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SERWISIE – PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TO NIEZBĘDNOŚĆ PRZETWARZANIA DO WYKONANIA UMOWY (ART. 6 UST. 1 LIT B RODO);
 • W CELACH ANALITYCZNYCH I STATYSTYCZNYCH – WÓWCZAS PODSTAWĄ PRAWNĄ PRZETWARZANIA JEST UZASADNIONY INTERES ADMINISTRATORA (ART. 6 UST. 1 LIT F RODO) POLEGAJĄCY NA PROWADZENIU ANALIZ AKTYWNOŚCI OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ SERWISU, A TAKŻE ICH PREFERENCJI W CELU POPRAWY STOSOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI I ŚWIADCZONYCH USŁUG;
 • W CELU EWENTUALNEGO USTALENIA I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ LUB OBRONY PRZED NIMI – PODSTAWĄ PRAWNĄ TO UZASADNIONY INTERES ADMINISTRATORA (ART. 6 UST. 1 LIT F RODO) POLEGAJĄCY NA OCHRONIE JEGO PRAW;
 • W CELACH MARKETINGOWYCH ADMINISTRATORA, W SZCZEGÓLNOŚCI ZWIĄZANYCH Z DOSTOSOWYWANIEM ZAWARTOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO DO INDYWIDUALNYCH PREFERENCJI UŻYTKOWNIKA ORAZ OPTYMALIZACJI KORZYSTANIA ZE STRON SERWISU- PODSTAWĄ PRAWNA TO UZASADNIONY INTERES ADMINISTRATORA (ART. 6 UST. 1 LIT F RODO) POLEGAJĄCY NA MARKETINGU PRODUKTÓW WŁASNYCH.
 
KORZYSTANIE Z SERWISU –  LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA
DANE OSOBOWE OSÓB, KTÓRE DOKONUJĄ LOGOWANIA W SERWISIE, WSKAZANE JAKO OBOWIĄZKOWE, PODAWANE SĄ W CELU KORZYSTANIA Z KONTA UŻYTKOWNIKA, ZAŁOŻONEGO W SIEDZIBIE ADMINISTRATORA W ZWIĄZKU Z WYDANIEM DLA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ KARTY GOKARTING W RAMACH LICENCJI WYŚCIGOWEJ GOKARTING CENTER.
DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE:
 • W CELU ŚWIADCZENIA USŁUG ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM I OBSŁUGĄ KONTA W SERWISIE – PODSTAWA PRAWNA TO NIEZBĘDNOŚĆ PRZETWARZANIA W CELU WYKONANIA UMOWY (ART. 6 UST. 1 LIT. B RODO), A W ZAKRESIE DANYCH PODANYCH FAKULTATYWNIE – PODSTAWĄ PRAWNĄ PRZETWARZANIA JEST ZGODA (ART. 6 UST. 1 LIT A RODO);
 • W CELACH ANALITYCZNYCH I STATYSTYCZNYCH – WÓWCZAS PODSTAWĄ PRAWNĄ PRZETWARZANIA JEST UZASADNIONY INTERES ADMINISTRATORA (ART. 6 UST. 1 LIT F RODO) POLEGAJĄCY NA PROWADZENIU ANALIZ AKTYWNOŚCI OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ SERWISU, A TAKŻE ICH PREFERENCJI W CELU POPRAWY STOSOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI I ŚWIADCZONYCH USŁUG;
 • W CELACH MARKETINGOWYCH ADMINISTRATORA ORAZ INNYCH PODMIOTÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI ZWIĄZANYCH Z DOSTOSOWYWANIEM ZAWARTOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO DO INDYWIDUALNYCH PREFERENCJI UŻYTKOWNIKA ORAZ OPTYMALIZACJI KORZYSTANIA ZE STRON SERWISU- PODSTAWĄ PRAWNA TO UZASADNIONY INTERES ADMINISTRATORA (ART. 6 UST. 1 LIT F RODO) POLEGAJĄCY NA MARKETINGU PRODUKTÓW WŁASNYCH;
 • W CELU UŁATWIENIA OBSŁUGI NA PODSTAWIE DOBROWOLNEJ ZGODY (ART. 6 UST. 1 LIT. A RODO).
 
 1. POLITYKA COOKIES
ADMINISTRATOR KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES W SERWISIE HTTPS://WWW. GOKARTING.COM.PL. UZYSKIWANIE I PRZECHOWYWANIE INFORMACJI Z WYKORZYSTANIEM COOKIES JEST MOŻLIWE NA PODSTAWIE WYRAŻENIA PRZEZ CIEBIE ZGODY. STANDARDOWO PRZEGLĄDARKI INTERNETOWE LUB INNE OPROGRAMOWANIA ZAINSTALOWANE NA KOMPUTERZE BĄDŹ INNYM URZĄDZENIU PODŁĄCZONYM DO SIECI DOMYŚLNIE ZEZWALAJĄ NA UMIESZCZANIE PLIKÓW COOKIES NA TAKIM URZĄDZENIU, A TYM SAMYM NA ZBIERANIE INFORMACJI O OSOBACH ODWIEDZAJĄCYCH. W USTAWIENIACH PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ LUB W RAMACH ZARZĄDZANIA POLITYKĄ PRYWATNOŚCI NA NASZEJ STRONIE ZGODA WYRAŻONA NA KORZYSTANIE Z TECHNOLOGII COOKIES MOŻE W KAŻDYM MOMENCIE ZOSTAĆ ZMODYFIKOWANA LUB ODWOŁANA.
UŻYTKOWNIK SERWISU MA MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA WARUNKÓW KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ZA POMOCĄ USTAWIEŃ WŁASNEJ PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ. OZNACZA TO, ŻE MOŻESZ NP. CZĘŚCIOWO OGRANICZYĆ (NP. CZASOWO) LUB CAŁKOWICIE WYŁĄCZYĆ MOŻLIWOŚĆ ZAPISYWANIA PLIKÓW COOKIES NA KOMPUTERZE UŻYTKOWNIKA SERWISU – W TYM OSTATNIM WYPADKU JEDNAK MOŻE TO MIEĆ WPŁYW NA NIEKTÓRE FUNKCJONALNOŚCI SERWISU.
USTAWIENIA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ UŻYTKOWNIKA SERWISU W ZAKRESIE PLIKÓW COOKIES SĄ ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA ZGODY NA KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIES PRZEZ NASZ SERWIS – ZGODNIE Z PRZEPISAMI TAKA ZGODA MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYRAŻONA POPRZEZ USTAWIENIA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT ZMIANY USTAWIEŃ DOTYCZĄCYCH PLIKÓW COOKIES ORAZ ICH SAMODZIELNEGO USUWANIA W NAJPOPULARNIEJSZYCH PRZEGLĄDARKACH INTERNETOWYCH DOSTĘPNE SĄ W DZIALE POMOCY PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ ORAZ NA PONIŻSZYCH STRONACH:
W JAKIM CELU UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES?
PLIK COOKIE TO NIEWIELKIE INFORMACJE TEKSTOWE, WYSYŁANE PRZEZ SERWER I ZAPISYWANE NA URZĄDZENIU OSOBY ODWIEDZAJĄCEJ NASZ SERWIS (ZAZWYCZAJ NA TWARDYM DYSKU KOMPUTERA LUB W URZĄDZENIU MOBILNYM). PRZECHOWUJE SIĘ W NIM INFORMACJE, KTÓRYCH SERWIS MOŻE POTRZEBOWAĆ, ABY DOSTOSOWAĆ SIĘ DO SPOSOBÓW KORZYSTANIA Z NIEGO PRZEZ OSOBĘ ODWIEDZAJĄCĄ I ABY ZBIERAĆ DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE SERWISU.
RODZAJE PLIKÓW COOKIES, KTÓRYCH UŻYWAMY
ODWIEDZAJĄC NASZ SERWIS MOŻESZ SPOTKAĆ SIĘ Z NASTĘPUJĄCYMI RODZAJAMI PLIKÓW COOKIES:
 • TRWAŁE I TYMCZASOWE – W ZALEŻNOŚCI OD CZASU PRZEZ JAKI SĄ ONE PRZECHOWYWANE NA DYSKU TWARDYM KOMPUTERA, LAPTOPA, CZY TEŻ NA KARCIE PAMIĘCI SMARTFONA, Z KTÓREGO KORZYSTA UŻYTKOWNIK SERWISU ODWIEDZAJĄC NASZ SERWIS. PLIKI TYMCZASOWE TO PLIKI COOKIES, KTÓRE PRZECHOWYWANE SĄ PRZEZ STOSUNKOWO KRÓTKI OKRES CZASU – USUWANE SĄ W MOMENCIE WYLOGOWANIA, OPUSZCZENIA SERWISU LUB ZAMKNIĘCIA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ, Z KTÓREJ KORZYSTASZ. PLIKI TYMCZASOWE SĄ TEŻ Z TEGO POWODU CZĘSTO OKREŚLONE PLIKAMI SESYJNYMI. PLIKI TRWAŁE (NAZYWANE RÓWNIEŻ PLIKAMI STAŁYMI) TO PLIKI COOKIES, KTÓRE Z REGUŁY PRZECHOWYWANE SĄ PRZEZ OKRES DŁUŻSZY NIŻ W PRZYPADKU PLIKÓW TYMCZASOWYCH – OKRES ICH PRZECHOWYWANIA TRWA PRZEZ CZAS OKREŚLONY W PARAMETRACH DANEGO PLIKU COOKIE ALBO DO MOMENTU ICH SAMODZIELNEGO USUNIĘCIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA SERWISU.
 • WŁASNE I ZEWNĘTRZNE – W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, CZY DANY PLIK COOKIES POCHODZI BEZPOŚREDNIO ZE SERWISU, CZY TEŻ ZE STRONY PODMIOTU TRZECIEGO ZA POŚREDNICTWEM SERWISU (PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY FACEBOOK, INSTAGRAM, TRIPADVISOR, SNAPCHAT). W TYM OSTATNIM WYPADKU ZALECAMY RÓWNIEŻ ZAPOZNANIE SIĘ Z POLITYKĄ COOKIES LUB POLITYKĄ PRYWATNOŚCI DANEGO PODMIOTU TRZECIEGO.
COOKIES ZEWNĘTRZNE MOGĄ BYĆ WYKORZYSTYWANE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH:
 • WYKORZYSTYWANIA FUNKCJI INTERAKTYWNYCH W CELU POPULARYZACJI SERWISU PRZY WYKORZYSTANIU SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH M.IN. FACEBOOK.COM (ADMINISTRATOREM COOKIES JEST FACEBOOK INC. Z SIEDZIBĄ W USA ALBO FACEBOOK IRELAND Z SIEDZIBĄ W IRLANDII I WYKORZYSTUJE JE ZGODNIE Z WŁASNĄ POLITYKĄ COOKIES).
INFORMACJĘ, CZY DANY PLIK COOKIES JEST TRWAŁY, TYMCZASOWY, WŁASNY CZY ZEWNĘTRZNY, A TAKŻE TERMIN JEGO PRZECHOWYWANIA MOŻNA TAKŻE UZYSKAĆ KORZYSTAJĄC Z ODPOWIEDNICH OPCJI WŁASNEJ PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ – W TYM CELU ODSYŁAMY DO DZIAŁU POMOCY PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ.
 
VII. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
OKRES, PRZEZ KTÓRY ADMINISTRATOR PRZETWARZANIA DANE OSOBOWE JEST UZALEŻNIONY OD RODZAJU ŚWIADCZONEJ USŁUGI I CELU PRZETWARZANIA.
DANE PRZETWARZANE W CELU WYKONANIA UMOWY, SĄ PRZETWARZANE AŻ DO JEJ WYKONANIA, A PO WYKONANIU- MAKSYMALNIE DO MOMENTU PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ Z NIEJ WYNIKAJĄCYCH.
NATOMIAST DANE OSOBOWE PRZETWARZANE NA PODSTAWIE PRAWNIE UZASADNIONEGO INTERESU ADMINISTRATORA- AŻ DO CZASU JEGO REALIZACJI BĄDŹ ZGŁOSZENIA SPRZECIWU.
PO UPŁYWIE OKRESU PRZETWARZANIA DANE SĄ NIEODWRACALNIE USUWANE LUB ANONIMIZOWANE.
DANE OSOBOWE POWIERZONE DO PRZETWARZANIA NA PODSTAWIE DOBROWOLNEJ ZGODY, BĘDĄ PRZETWARZANE DO CZASU COFNIĘCIA ZGODY, CHYBA ŻE ISTNIEJE INNA PODSTAWA PRAWNA DO DALSZEGO ICH PRZETWARZANIA.
 
VII. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA SERWISU
OSOBOM, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, PRZYSŁUGUJĄ NASTĘPUJĄCE PRAWA:
 • PRAWO DOSTĘPU DO ICH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRAWO OTRZYMANIA ICH KOPII,
 • PRAWO DO SPROSTOWANIA,
 • PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH,
 • PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA,
 • PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH,
 • PRAWO SPRZECIWU– OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, MOŻE W KAŻDYM CZASIE SPRZECIWIĆ SIĘ PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE UZASADNIONEGO INTERESU ADMINISTRATORA (NP. DLA CELÓW ANALITYCZNYCH LUB STATYSTYCZNYCH).
 • PRAWO WYCOFANIA ZGODY – W ZAKRESIE, W JAKIM TWOJE DANE PRZETWARZANE SĄ NA PODSTAWIE ZGODY, MOŻNA JĄ WYCOFAĆ W DOWOLNYM MOMENCIE KONTAKTUJĄC SIĘ Z NAMI ZGODNIE Z DANYMI PODANYMI W SERWISIE. WYCOFANIE ZGODY NIE WPŁYWA NAZGODNOŚĆ Z PRAWEM PRZETWARZANIA, KTÓREGO DOKONANO NA PODSTAWIE ZGODY PRZED JEJ WYCOFANIEM.
PONADTO, JEŻELI OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ UZNA, ŻE PRZETWARZANIE JEGO DANYCH OSOBOWYCH NARUSZA PRZEPISY RODO LUB INNE PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, MOŻE ZŁOŻYĆ SKARGĘ DO PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.
W CELU REALIZACJI PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, MOGĄ ONE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM ZA POMOCĄ PONIŻSZYCH DANYCH:
SABAJ – SYSTEM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.  DOMAGAŁY 15, 30-841 KRAKÓW, NIP: 6792667118, KRS: 0000144683
ADRES E-MAIL: INFO@GOKARTING.COM.PL
 
WE WNIOSKU W MIARĘ MOŻLIWOŚCI POWINNY SIĘ ZNALEŹĆ TAKIE ELEMENTY JAK:
 1. OKREŚLENIE, Z JAKIEGO PRAWA CHCE SKORZYSTAĆ OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
 2. JAKICH CELÓW PRZETWARZANIA DOTYCZY ŻĄDANIE (NP. UTRZYMYWANIA KONTA)
 3. OCZEKIWANY SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKU.
 
VIII. ODBIORCY DANYCH
ADMINISTRATOR BĘDZIE PRZEKAZYWAŁ DANE OSOBOWE PODMIOTOM, Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJE PRZY ICH PRZETWARZANIU, CZYLI M.IN. DOSTAWCOM ODPOWIEDZIALNYM ZA OBSŁUGĘ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, PODMIOTOM TAKIM JAK BANKI I OPERATORZY PŁATNOŚCI, FIRMOM KSIĘGOWYM, PRAWNYM, FIRMOM KURIERSKIM, TRANSPORTOWYM, AGENCJOM MARKETINGOWYM, FIRMOM IT, HOSTINGOWYM.
TWOJE DANE MOŻEMY RÓWNIEŻ PRZEKAZYWAĆ INNYM PODMIOTOM, KIEDY CIĄŻY NA NAS PRAWNY OBOWIĄZEK.
 
 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
MOŻLIWE JEST, ŻE PRZEKAŻEMY TWOJE DANE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG) – W SZCZEGÓLNOŚCI ADMINISTRATOROM PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH (NP. FACEBOOK). TAKIE PRZEKAZANIE NASTĄPI, O ILE ZAPEWNIONY ZOSTANIE ODPOWIEDNI STOPIEŃ OCHRONY TWOICH DANYCH, KTÓRY ZOSTANIE STWIERDZONY W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ:
 • WSPÓŁPRACĘ Z PODMIOTAMI PRZETWARZAJĄCYMI DANE OSOBOWE W PAŃSTWACH, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH ZOSTAŁA WYDANA STOSOWNA DECYZJA KOMISJI EUROPEJSKIEJ;
 • STOSOWANIE STANDARDOWYCH KLAUZUL UMOWNYCH WYDANYCH PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ;
 • STOSOWANIE WIĄŻĄCYCH REGUŁ KORPORACYJNYCH ZATWIERDZONYCH PRZEZ WŁAŚCIWY ORGAN NADZORCZY;
 • W RAZIE PRZEKAZYWANIA DANYCH DO USA – WSPÓŁPRACĘ Z PODMIOTAMI UCZESTNICZĄCYMI W PROGRAMIE TARCZA PRYWATNOŚCI (PRIVACY SHIELD), ZATWIERDZONYM DECYZJĄ KOMISJI EUROPEJSKIEJ.
 1. OBOWIĄZEK/DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH
PODANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA DANYCH OSOBOWYCH JEST DOBROWOLNE, JEDNAK KONIECZNE DO KORZYSTANIA Z SERWISU.
 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
INFORMACJE O SPOSOBIE KORZYSTANIA ZE STRON INTERNETOWYCH, KTÓRE POZWALAJĄ DOSTOSOWYWAĆ REKLAMY DO PREFERENCJI I ZWYCZAJÓW UŻYTKOWNIKÓW. NA PODSTAWIE TYCH INFORMACJI MOŻNA TWORZYĆ NP. OGÓLNE PROFILE UŻYTKOWNIKÓW (M.IN. WIEK, PŁEĆ, ZAINTERESOWANIA).
DECYZJE W ZAKRESIE DOPASOWANIA OFERTY LUB UDZIELENIA RABATU CZY INNEJ KORZYŚCI MOGĄ BYĆ PODEJMOWANE AUTOMATYCZNIE NA PODSTAWIE KRYTERIÓW TAKICH JAK PŁEĆ, ADRESY STRON INTERNETOWYCH, W KTÓRYCH ZREALIZOWANE ZOSTAŁY ZAKUPY, LICZBA I CZĘSTOTLIWOŚĆ REALIZOWANYCH ZAKUPÓW. PO USTALENIU SPEŁNIENIA KRYTERIÓW SYSTEM INFORMATYCZNY AUTOMATYCZNIE PRZESYŁA INFORMACJĘ O PRZYZNANEJ KORZYŚCI, NP. RABACIE.
XII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
ADMINISTRATOR NA BIEŻĄCO PROWADZI ANALIZĘ RYZYKA W CELU ZAPEWNIENIA, ŻE DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ NIEGO W SPOSÓB BEZPIECZNY – ZAPEWNIAJĄCY PRZEDE WSZYSTKIM, ŻE DOSTĘP DO DANYCH MAJĄ JEDYNIE OSOBY UPOWAŻNIONE I JEDYNIE W ZAKRESIE, W JAKIM JEST TO NIEZBĘDNE ZE WZGLĘDU NA WYKONYWANE PRZEZ NIE ZADANIA. ADMINISTRATOR DBA O TO, BY WSZYSTKIE OPERACJE NA DANYCH OSOBOWYCH BYŁY REJESTROWANE I DOKONYWANE JEDYNIE PRZEZ UPRAWNIONYCH PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW.
ADMINISTRATOR PODEJMUJE WSZELKIE NIEZBĘDNE DZIAŁANIA, BY TAKŻE JEGO PODWYKONAWCY I INNE PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE DAWAŁY GWARANCJĘ STOSOWANIA ODPOWIEDNICH ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA W KAŻDYM PRZYPADKU, GDY PRZETWARZAJĄ DANE OSOBOWE NA ZLECENIE ADMINISTRATORA.
 
XIII. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
ADMINISTRATOR MOŻE W PRZYSZŁOŚCI ZMIENIĆ POLITYKĘ M.IN. Z NASTĘPUJĄCYCH WAŻNYCH POWODÓW:
 1. ZMIANY OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, PRAWA TELEKOMUNIKACYJNEGO, USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ REGULUJĄCYCH PRAWA KONSUMENTÓW, WPŁYWAJĄCE NA PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA LUB PRAWA I OBOWIĄZKI PODMIOTU DANYCH;
 2. ROZWÓJ FUNKCJONALNOŚCI LUB USŁUG ELEKTRONICZNYCH PODYKTOWANY POSTĘPEM TECHNOLOGII INTERNETOWEJ, W TYM STOSOWANIE/WDROŻENIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH LUB TECHNICZNYCH, MAJĄCE WPŁYW NA ZAKRES POLITYKI.
ADMINISTRATOR KAŻDORAZOWO UMIEŚCI INFORMACJĘ O ZMIANACH W POLITYCE. WRAZ Z KAŻDĄ ZMIANĄ NOWA WERSJA POLITYKI BĘDZIE SIĘ POJAWIAĆ Z NOWĄ DATĄ.